John William Waterhouse
John William Waterhouse's Oil Paintings
John William Waterhouse Museum
6 Apr 1849 - 10 Feb 1917. English Pre-Raphaelite painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

John William Waterhouse.org, welcome & enjoy!
John William Waterhouse.org
 

John William Waterhouse
Diogenes

ID: 77592

John William Waterhouse Diogenes
Go Back!John William Waterhouse Diogenes


Go Back!


 

John William Waterhouse

English Pre-Raphaelite Painter, 1849-1917 English painter. His father was a minor English painter working in Rome. Waterhouse entered the Royal Academy Schools in London in 1870. He exhibited at the Society of British Artists from 1872 and at the Royal Academy from 1874. From 1877 to the 1880s he regularly travelled abroad, particularly to Italy. In the early 1870s he had produced a few uncharacteristic Orientalist keepsake paintings, but most of his works in this period are scenes from ancient history or classical genre subjects, similar to the work of Lawrence Alma-Tadema (e.g. Consulting the Oracle, c. 1882; London, Tate). However, Waterhouse consistently painted on a larger scale than Alma-Tadema. His brushwork is bolder, his sunlight casts harsher shadows and his history paintings are more dramatic.  Related Paintings of John William Waterhouse :. | Gather Ye Rosebuds While Ye May | The Siren | Diogenes | Miranda-The Tempest (mk41) | The Crystal Ball |
Related Artists:
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.
Nikolay Nikanorovich Dubovskoy
Russian, December 17, 1859 - February 28, 1918) was a Russian landscape painter. He studied from 1877 to 1881 at the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg under Mikhail Konstantinovich Klodt. In 1886, he became a member of the Peredvizhniki (the Wanderers), a group of Russian painters. In 1900, he became a member of the Academy of Arts.
Anthonie van Borssom
(January 2, 1631, Amsterdam - march 19, 1677, Amsterdam), was a Dutch Golden Age landscape painter. According to the RKD he was an Italianate landscape painter who copied works of popular landscape painters of his day in Amsterdam such as Jacob van Ruisdael, Paulus Potter, Aelbert Cuyp (church interieurs), Nicolaes Berchem, Philips Koninck, Jan Wijnants, Aert van der Neer (moonlit landscapes), and Cornelis Vroom. He lived and worked in Amsterdam but made a trip in 1650-1655 along the Rhine and spent time in Kleve.He was buried in the Westerkerk.


John William Waterhouse
All the John William Waterhouse's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved